Masterskip - Wylde Swan

Puzzeltijd heeft zich verbonden met de prachtige organisatie Masterskip Wylde Swan, die jongeren een kans geeft hun opleiding op zee voort te zetten. Masterskip heeft veel overeenkomsten met Puzzeltijd. Het gaat immers om leren en ontspannen zonder internet. Wij ondersteunen dit initiatief van harte, want goed opgeleide jongeren zijn onze toekomstige puzzelaars!